Das Album Hardly the Same Snake von Skinny Pelembe